OlaRoald_VerdensEnde_SpotOfSunlight 03 copyright and credits to Mir.jpg

VERDENS ENDE

arkitektur og

stedsutvikling

– OPPLEVELSEN AV NÆRHETEN MELLOM STEDET OG NATUREN

– Havegaten er et nabolag for ulike aldersgrupper og familiesituasjoner!

Arkitekt Mikkel Stagis


VI BRENNER FOR INNOVATIV TREBRUK!


YDALIR SKOLE, IDRETTSHALL OG BARNEHAGE, ZERO EMISSION NEIGHBOURHOOD


TUN+ KONSEPTET

EN ALTERNATIV MODELL FOR BOLIGBYGGING

God trearkitektur har godt inneklima og rikelig med dagslys

KLIKK HER for filmreportasjen fra Tenk Tre om Ulsmåg skole

Målet er robuste løsninger for fremtiden

EVENSTAD SKOLE
ZERO EMISSION BUILDING

Bardu, fremtidstunet, planlagt i massivtre.   Bardu, developing a place for the future.

Bardu, fremtidstunet, planlagt i massivtre. Bardu, developing a place for the future.

Kanalen Brygge, leiligheter med gode dagslysforhold og vakker utsikt.   Kanalen Brygge housing.

Kanalen Brygge, leiligheter med gode dagslysforhold og vakker utsikt. Kanalen Brygge housing.