Campus Evenstad, ZEB.

Campus Evenstad, ZEB.

Tun+, Hardbakke. Nye boligtyper.

Tun+, Hardbakke. Nye boligtyper.

Ola Roald Arkitektur satser på INNOVASJON, for å fremme nytenkning i faget og sikre kontorets og de ansattes faglige utvikling. Avdelingen utvikler egne pilot- og innovasjonsprosjekter, og støtter alle prosjekter som vi prosjekterer og gjennomfører på kontoret, for at de ansatte til hver tid skal bli oppfordret til å utforske konseptenes og konstruksjonenes muligheter for nytenkning og innovasjon.

Flere av ORAs prosjekter har vært innovative med tanke på pedagogikk, bærekraft og arkitektur – og flere har mottatt anerkjente priser. Vi har lang erfaring med tverrfaglig design, konstruksjonsmetoder og detaljløsninger for massivtre, forenklede tekniske løsninger m.m.

Pilotprosjektene er alt fra små boligområder til områdeutvikling, for eksempel:

Tun+ , Hardbakke – småboliger med alternativ boform (støttet av Husbanken + Innovasjon Norge)

Lomelde – Landeveien (Støttet av Husbanken)

Campus Evenstad – pilotprosjekt, Zero Emission Building (ZEB), Statsbygg med Sintef/Byggforsk, Treteknisk institutt m.fl.

Iveland stedsutvikling – støttet av Husbanken, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen m.fl.

Lindhøy skole – mellomtrinnet – demonstrasjonsskole (utpekt av skolestatsråd Kristin Clement, 2003)

Klikk her for presseoppslag av et av våre nyeste eksempler, Skoppum demobolig i Hortenn.

Ola Roald Arkitektur er medlem i innovasjons og næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Et nettverk av næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.

Ta kontakt hvis du har høye ambisjoner og tenker at vi kan samarbeide om fremtidens steder og arkitektur!

ebm@olaroald.no

SkoppumExt1Lyng.jpg

Demobolig på Skoppum i Horten kommune

Detaljprosjekt pågår

Illustrasjon, tidlig fase. Konstruksjoner og innvendige bygningselementer i prefabrikerte elementer av massivtre.

Illustrasjon, tidlig fase. Konstruksjoner og innvendige bygningselementer i prefabrikerte elementer av massivtre.