Verdens Ende

Nasjonalparksenter og restaurant ligger der hvor eksisterende restaurant står i dag. Nybygget strekker seg noe lenger nordover. Rullesteinsfasadene på eksisterende restaurant beholdes, samt noe av interiøret, resten vil bli revet. 

Nybygget vil bli i to etasjer, i samme volumprofil som eksisterende bygg. Første etasje vil inneholde vestibyle, informasjons- og utstillingsrom, kontor til nasjonalparken, restaurant, kjøkken og diverse bi- rom. Andre etasje vil inneholde informasjonsrom og er formet som en rotunde med 360 graders utsikt over hele nasjonalparken. 

Nybygget vil få fasader i glass og betong som passer til eksisterende rullesteinfasade og bergene på Verdens Ende.

Servicebygg er tilpasset terrenget på en slik måte at det utformes som et amfi som underordner seg eksisterende fjellformasjon. Under amfiet etableres det servicebygg med toaletter, dusjer etc. Den ene enden av amfiet ender i et volum som rommer en ny kiosk.

Byggene har lavemitterende bygningsmaterialer. Byggene ventileres med balansert ventilasjon med roterende veksler. I NP-senteret vil det også være naturlig ventilasjon i form av vinduer som åpnes automatisk i deler av bygget.

•  Oppdragsgiver:        Tjøme kommune m.fl.

•  Areal:                       ca 480m2 +120m2

•  Ferdigstillelse:          sommer 2015