Ydalir skole og barnehage

Byggestart 2018. Ferdigstillelse 2019

EN BYDEL MED LANGSIKTIGE AMBISJONER

Den nye bydelen Ydalir i Elverum blir en bydel med ny skole, ny barnehage og store boligområder. Dette er en del av en langsiktig strategi for å møte veksten i kommunen. Ydalir skole vil med sine mange funksjoner bli et naturlig møtested og samlingspunkt for det nye område. 

Skolen og idrettshallen vil være i bruk i store deler av døgnet, generere mye aktivitet med et stort spekter av muligheter for alt fra matlaging til øvningslokaler for sang og musikk, forskjellige lag og foreningers aktiviteter m.m. Med god alternativ bruk av lokalene og uteområdene, vil skolen kunne generere et variert tilbud som også legger til rette for integrering. Det er målsetninger om å realisere et prosjekt med sært god miljøprestasjon, og med massivtre i konstruksjon i interiørog eksteriør. For å utnytte fordelene med industrialisering, bl.a. for å øke nøyaktighet og forkorte byggetid, prefabrikeres alle fasadeelementer på fabrikk. 

Prosjektet prosjekteres med mål om Breeam-sertifisering og passivhusstand.

Se dronevideo her: Ydalir barneskole