Ydalir skole og barnehage

Byggestart 2018. Ferdigstilt 2019

EN BYDEL MED LANGSIKTIGE AMBISJONER

Den nye bydelen Ydalir i Elverum er en bydel med ny skole, ny barnehage og store boligområder. Dette er en del av en langsiktig strategi for å møte veksten i kommunen. Ydalir skole vil med sine mange funksjoner bli et naturlig møtested og samlingspunkt for det nye område. 

Skolen og idrettshallen er i bruk store deler av døgnet, og generere mye aktivitet med et stort spekter av muligheter for alt fra matlaging til øvningslokaler for sang og musikk, forskjellige lag og foreningers aktiviteter m.m. Med god alternativ bruk av lokalene og uteområdene, vil skolen kunne generere et variert tilbud som også legger til rette for integrering. Målsetninger har vært å realisere et prosjekt med sært god miljøprestasjon og med massivtre i konstruksjon i interiør og eksteriør. For å utnytte fordelene med industrialisering, bl.a. for å øke nøyaktighet og forkorte byggetid, ble alle fasadeelementene prefabrikert.

Prosjektet er prosjektert med mål om Breeam-sertifisering og passivhusstand.

Link: Ydalir skole og barnehage presentert i Utvalgt arkitektur hos Norske arkitekters landsforbund

Se dronevideo her: Ydalir barneskole