Ollebukta

Ola Roald jobber med flere bolig og kontor prosjekter rundt kanalen i Tønsberg. Dette i sammarbeid med Format Eiendom AS. Denne illustrasjonen er fra et mulig nytt boligprosjekt med 30-40 boligenheter i Ollebukta.