Kontoret

Vi er Ola Roald as arkitektur og har kontor både i Oslo og Tønsberg.

Vi arbeider med innovative løsninger fra skoler, idrettshaller og barnehager, til kulturbygg og boliger. Kontoret har både en PLANAVDELING og en INNOVASJONSAVDELING og arbeider tett med gode rådgivere for å sikre gjennomføringen av gode helhetlige løsninger, fra overordnede planer ned til minste detalj.

Kontoret har høye faglige og samfunnsmessige ambisjoner . Vi har lang erfaring med bruk av miljøvennlige materialer og arbeider målrettet for å skape enkle robuste løsninger. I senere år har også reguleringsarbeid vært et viktig satsingsområde for kontoret. I tillegg har vi utvidet kontorets kompetanse ved å skape et nettverk av dyktige rådgivere og samarbeidspartnere. På denne måten oppnår vi en fleksibel og konkurransedyktig kapasitet for våre oppdragsgivere, og ivaretar både et levende og et inspirerende fagmiljø.

Kontoret har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende.

Klikk på bildene under for kontaktinfo. Generelle henvendelser se Kontakt