Kontoret

Ola Roald as arkitektur har kontor i Oslo og Tønsberg.

Vi er et innovativt og faglig engasjert arkitektkontor med 26 ansatte.

Kontoret har lang erfaring med bruk av miljøvennlige materialer og enkle robuste løsninger, i både store og små bygninger. I senere år har også reguleringsarbeid vært et viktig satsingsområde. Ved siden av kompetansen vi har på vårt eget kontor, har vi bevisst knyttet til oss et nettverk av dyktige samarbeidspartnere og rådgivere. På denne måten oppnår vi en fleksibel kapasitet, og ivaretar et levende og inspirerende fagmiljø.

Kontoret har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende.