Kontoret

Ola Roald as arkitektur har kontor i Oslo og Tønsberg.

Vi er et innovativt og faglig engasjert arkitektkontor med 26 ansatte.

Ved siden av den kompetansen vi har på vårt eget kontor, har vi bevisst knyttet til oss et nettverk av samarbeidspartnere. På denne måten oppnår vi en fleksibel kapasitet, og vi får ivaretatt et levende og inspirerende fagmiljø.

Kontoret har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende .