YTRE ENEBAKK SKOLE

Prekvalifisert Konkurranse, 2015

HOVEDGREP / SITUASJON

 

Skolen ligger idyllisk til ved Mjærvannet. Beliggenheten skaper en åpen og flott situasjon for skolen. Vannet reflekterer lyset, noe som gir grunnlag for en god atmosfære både i utearealene og inne i bygget. Tomten er noe smal mellom hovedveien og vannet, med en topografi som trapper seg fint ned mot vannet. 

Eksisterende skole

Eksisterende skole rammer inne en skolegård som lukker seg mot vannet og utsikten, og åpner seg mot veien. Skolen ligger midt på tomten, og skaper dermed også uteområder som er adskilte og lite oversiktlige.

Nytt bygg

Forslaget vårt tar tak i både de idylliske og de krevende sidene ved situasjonen. Det nye skolebygget er plassert parallelt med veien, hvor det skapes en generøs adkomstplass med hovedinngang inn til 1.etasje, skolens hovedplan. Ved å bygge mest på den vestre delen av tomten, gis det plass til et romslig, sammenhengende uteareal mot øst og sør, samtidig som bygningskroppen skjermer uteområdene mot veien.

Uteareal

Ved å la deler av hovedplanet fortsette ut på søyler over utearealet mot øst (det nedre terrengnivået), oppnår vi et romslig hovedplan som gir god funksjonalitet. Samtidig økes størrelsen på utearealet, og vi skaper et spennende og overdekt uterom under deler av hovedplanet. Bygget danner et atrie, ikke i form av et lukket rom, men som en kontinuerlig del av utearealet, ved at den ytterste delen av atriet åpner seg under bygget og henger sammen med resten av utearealet. Det er romslig takhøyde i det overdekte utearealet, slik at det blir lyse og generøse rom ute. Denne løsninger skaper en viktig berikelse av utearealene og gir flere forskjellige og varierte situasjoner. 

Til tider vil utearealet være utsatt for vind fra Mjærvannet (fra sør og sørøst). Det overdekte utearealet under hovedplanet er skjermet mot vinden med trapperom og levegger. Dette blir da et attraktivt uteareal på dager hvor det blåser, og særlig på dager hvor det regner og blåser mye. På varme dager, når sola steiker, vil dette være et skyggefullt uterom for elevene. 

Flom

Mjærvannet kan ved store nedbørsmengder stige flere meter, og det har forekommet at store deler av nedre skolegård har vært oversvømmet. Ved å plassere bygning på øvre terrengnivå, og på søyler, unngår man fare for at høy vannstand skaper problemer inn i bygget.