Solund Brygge

Sentrumsutvikling/mulighetsstudie med få midler av tettstedet Hardbakke i Solund kommune.

Prosjektet gikk ut på å klarlegge behov – reelle behov med realisme – spissformulere disse – og definere behovene utfra hva de kan generere mht møteplasser, bygg, miljø og økonomi (inntekter) for tettstedet.

Det er blitt foretatt en kartlegging av hele stedet som har resultert i noen konkrete tiltak, bla et bygg som skal skape aktivitet og intimitet i havneområdet og som vil fungere som et fundament for videreutvikling av stedet. Bygget vil fungere som en generator ved at det har en framtredende plassering, en spesiell utforming og vil kunne brukes av mange.

 

  Oppdragsgiver:                         Solund kommune