Sørlie skole

Konkurransen om utvidelsen av Sørlie skole i Nittedal ble gjennomført i sammarbeid med Østengen & Bergo landskapsarkitekter i 2012. 

Konseptet for utvidelsen av skolen var markagrensens organiske møte med skoleområdet. Utvidelsen løste viktige utfordringer som ny stor forplass/adkomst og en samlende sentralisert utvidelse av skoleanlegget.