TUN + YTRØYGREND

Oppdragsgiver: Solund kommunen og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HISF).

Tid: 2009 – 2012

Stedsutvikling og regulering for syv boliger på Ytrøygrend i Solund kommune. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og HISF. Prosjektet er et forskningsprosjekt (FoU) bla finansiert gjennom Bolyst- støtte fra Kommunaldepartementet. 

Prosjektet omfatter bygging av syv nye boliger tilknyttet tettstedet Ytrøygrend som ligger helt ute i havgapet ytterst i Sognefjorden. Tomta består av en liten flate (fellestun) samt knauser av varierende størrelser. Det er et biologisk mangfold som skal ivaretas og det skal ikke sprenges. De nye boligene plasseres delvis på stolper mellom bergene, slik at topografien kan opprettholdes og bebyggelsen tilpasser seg denne. Bebyggelsen er bærekraftig, energieffektiv og det er jobbet med flere sjiktet mellom ute og inne, for å gi værskydd, men også for å skape arealeffektive boliger som kan gi en bedre nærhet mellom menneskene og naturen. Det er fellesskapsløsninger med to fellestun, felles adkomst, lekeplass, energisentral, redskapsbod etc.