Valle

Problematikk rundt et to- delt sentrum og ny riksvei som ligger utenfor det gamle sentrum, som betyr at mange kjører forbi, problemer med å opprettholde stedets identitet. Kommunen har jobbet i mange år med mange planer, men lite skjer. I stedet for nye og omfattende planer har vi, etter arbeidsmøter/ verksted med kommunen, foreslått to konkrete og byggbare tiltak. Ila våren/ sommeren 2012 har dette blitt presentert for kommunen (Kommunestyret), handelsforeningen, butikkeiere (spesielt Norgesgruppen og Coop).

De to sistnevnte har etter presentasjonen trukket sitt sterke krav om å plassere nye butikker ved riksveien. De vil nå delta i en samlende utbygging i tilknytning til eksisterende sentrum, slik at man ikke får en utvanning av dette, og stedets identitet. En ny bro fører folk direkte fra Valle sentrum, gjennom bebyggelsen, over riksveien og over elva Otra og videre til de fantastiske klatreområdene på andre siden av dalen. Broa knytter seg opp til stisystemet til Den Norske Turistforening. Broa har små overnattingshytter.