Tromstun ungdomskole

Konkurransen ble gjort for Tromsø kommune i 2007 i samarbeid med Context as og Aurora landskap as. Dette kompakte bygget henvender seg i to retninger; mot naturen(dalen) og mot byen(bydelen). Gjennom sine små og store åpninger samler det inn lyset og sender det ut som en snølykt, samtidig som energien ivaretaes i de forskjellige klimatiskesoner.

Funksjonene er flettet sammen slik at man kan få optimale muligheter for tverrfaglig arbeide, langsiktig og kortsiktig fleksibilitet, og mulighet for videreutvikle prosjektet arealeffektivt. Miljøstrategien for Tromstun Skole er basert på prinsippene om passiv klimatisering.


Dagslys i sommermånedene slippes inn i bygget gjennom solfiltre,dannet av trestammer og flettverk fra dalføret. Bygget har et tungt, varmelagrende skjelett, med en lett og godt isolert ytterhud. All vertikal bevegelse skjer enten gjennom ramper eller heis. På denne måten er vi 100% konsekvente med å unngå segregering.