Toyota Rud mfl.

Kontoret har laget flere ombygninger for bilutsalg og verksteder til Toyota og Lexus, bla. på Rud.

 

Her er det ombygging av Toyotas salgslokaler og verkstedsavdeling med nye fasader. Det benyttet store glassfasader hvor glassets spesifikasjoner er vurdert i forhold til tekniske verdier og godt innsyn (salg).

Det er benyttet perforerte aluminiumsplater som utvendig solavskjerming.

 

 

  Oppdragsgiver:        Bauda as

  Ferdigstilt:                2007