Toke Brygge

Konkurranse om utvidelse av sentrumsbebyggelsen i Drangedal kommune i Telemark. Bebyggelsen skal primært være nye boliger i tre.

Forslaget viser at det er mulig å bygge tett og intimt med småhusbebyggelse tilpasset stedets skala. Forslaget viser ca 50 boligenheter i varierende størrelse fra 60-90m2

Konseptet ligger i «livet mellom husene». Hvordan øke livskvaliteten gjennom felles samvær og det å faktisk kjenne naboen!