Tønsberg Rådhus

Et tidløst og fremtidsrettet signalbygg forankret i byens lange urbane tradisjon og identitet. Prosjektet er funksjonelt og fleksibelt for å møte kommunens behov i fremtiden. Bygningen sammen med en ny plass har en rasjonalitet og tilgjengelighet som er sporbart i byens viktige offentlige bygninger og plasser forøvrig. Et raffinert og robust bygg som tåler tidsmessig patina og fremstår inkluderende for alle innbyggerne; både publikum og ansatte. Bygningen skal huse kommunal administrasjon, kommunestyresaler, lokaler for NAV og parkeringsanlegg unde. bakken. Prosjektet omfatter betydelig opparbeidelse og bearbeidelse  av tilstøtende plasser og parker.

Byggherre      Tønsberg Kommune

Skisseprosjekt                        2008                      

Ferdigstilles                            2011

Areal                                  8000m2

Kostnad                              210mill.