Østre Bolærne

Da Vestfold Fylkeskommune overtok Østre Bolærne fra Forsvaret i 2004, ba de Ola Roald AS utrede hvordan øyas potensial best kunne utnyttes. Målet var å gjøre øya mest mulig tilgjengelig og anvendelig for et bredt spekter av brukere. 

På bakgrunn av utredningen ble vi bedt om å utarbeide et servicebygg og et havnanlegg, samt foreta diverse tilrettelegginger for bevegelseshemmede. 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Tegn Landskap og ferdigstilles i juni 2005.