Vivestad barnehage

Barnehage for 40 barn i en etasje.Tomten er relativt bratt, delvis vendt mot nordøst, og særdeles krevende. Bygningen er tilpasset en trang tomt med skrått terreng. Innvendig er det åpne romløsninger delt opp i soner og skjermede rom.

  Oppdragsgiver:        Re kommune

  Areal:                       ca 390m2

  Ferdigstilt:                November 2010