Sommerhus Thorsen

Sommerhus på Foynland med utsikt mot Nesbrygga, Tjøme og Oslo- fjorden. Anlegget består av hovedbygning, lite båthus og garasje på ca 300 m², ferdigstilt sommeren 2002. Hovedbygningen er plassert i en liten “glove” i terrenget. Underetasjen er bygget i betong. På betongkonstruksjonen hviler hovedplanet på firedelte søyler i tre. Mellom søylene er det glassflater og tette felt. Taket er tekket med Reinzink.