Solliveien

De tre bygningene er bygget på en begrenset villatomt, med gode solforhold og fin utsikt, omgitt av eneboliger i tre fra ulike tidsepoker.

Ideen var å skape en ”bygningskropp” som vrir de enkelte volumene fra hverandre, for å skape privatliv, samtidig som følelsen av tilhørighet ivaretas. Hensikten er å utnytte tomtens potensiale, samtidig som man skaper en fungerende helhet.

Bygningene er lagt slik at man har en hovedakse tvers igjennom prosjektet.

På denne måten skaper man det sosiale fellesrommet i den delen av tomten som forringer sol og utsiktsforhold minst mulig, og ved å konstruere byggene rundt denne tette felles aksen, skaper man større private områder.

I tilknytning til aksen skapes mindre, halvprivate plasser, for så å gå over til plasser av mer privat karakter.Ved utstrakt bruk av takterreasser skapes nye vedlikeholdsfrie, urbane hager med utsikt.

Alle tre bygg har en del av de samme fellestrekkene, men allikevel er de forskjellige, på grunn av plasseringen og ulike romløsninger.

 

  Oppdragsgiver:                         Privat

  Ferdigstilt:                                 2006