Siljan

Forslaget viser kortsiktige kontrete tiltak som vil styrke Siljans som tettsted og forsterke Siljans identitet og synlighet. Sentrumsbygget med det nye torget, vil bli en sentral og tydelig møteplass. Samtidig viser forsalget en helhetsløsning som på sikt skaper et tettsted som strekker seg fra det nye sentrumsbygget, over elva og inkluderer dagens kommunehus, skole, bensinstasjon etc som en naturlig del av stedet. Forslaget bevarer sentrale landskapsareal og en åpenhet, som vi mener vil bli verdifullt, når befolkningen øker og stedet fortettes. 

Prosjektet inneholde sentrumsbygg på ca 1200-1500 m2 og bolig/næring fra 2500 - 3500 m2.