Selvik Skole

Selvik skole i Sande kommune, Vestfold, bygges om fra én-parallell-skole til to-parallell-skole. Eksisterende skole består av tre bygninger, alle fra ulike tiår, forbundet via en korridor. 

Eksisterende forbindelseskorridor på Selvik skole rives, skolebygget utvides med flerbrukshall og garderobeanlegg, og større undervisningsareal med klasserom, SFO og spesialundervisning. Den delen som rives utgjør i dag 195m2 BYA, resterende eksisterende skole er på 1411 m2 BYA, mens tilbygget blir på 2223m2 BYA.

I henhold til detaljregulering utvides skolens tomteareal, og eksisterende utearealer oppgraderes. Det etableres nye avkjørsler fra fylkesvegen, egen sone for bussavvikling, utvidet parkeringsareal og rundkjøring for henting og bringing av elever til skolen.  

Tiltaket vil være med å gjøre Selvik skole til en strukturert og mer moderne skole. Eksisterende skole er bygget over flere tiår, og fremstår i dag som noe kaotisk. Bygningene har ulik detaljering og veksler mellom forskjellige takformer. Det nye tilbygget prøver å roe ned og stramme opp skolens uttrykk, ved å etablere et fellesområde som samler de eksisterende byggene.

Hvert elevtrinn har en egen inngang, og trinnene vil være fordelt i ulike skolefløyer i henholdsvis småskole (1.-2.trinn), mellomskole (3.-4.trinn) og storskole (5.-7.trinn). Alle fløyene ligger på sørsiden av skolen, mellom uteområder i mellom. Dette gjør at de ulike trinnene får sine egne områder som er tydelig definert i bygningen.

Trinnområdene kobles til skolen via et fellesområde som er knyttet opp til spesialrommene og flerbrukshallen. I dette området er det lagt inn ulike møteplasser og sittegrupper, og vil fungere både som transportsone og oppholdsrom. 

Ferdigstilles februar 2015.