Røråstoppen skole

Nye undervisningsformer krever rom med sammensatte kvaliteter. Romlige løsninger med vekt på ulike lyskvaliteter og mange ulike steder å arbeide. Hvert klassetrinn har sin base med egen inngang og arbeidsplass for lærere. Av miljøhensyn er det valgt et hybrid ventilasjonssystem, vannbåren gulvvarme og solide materialer på alle overflater. Bygget er i betong, utvendig isolert og kledd med lerk. Samarbeid med Futhark ANS.

Bygget ble tildelt Statens Byggeskikkpris 2005

Byggherre: Re kommune 

Status: Ferdigstillt høsten 2003 

Areal: 3880 m2 brutto 

Kostnad: 76 mill kr inkludert inventar, utvendig anlegg, div infrastruktur 

Arkitekt: Ola Roald As Arkitektur i samarbeide m/ Futhark ANS, Oslo 

Prosjekteringsledelse: Ola Roald As v/ Ing. Halvar Bruun Harberg 

Landskapsarkitekt: Steen Bisgaard Jensen, København 

Inventar: Ola Roald As Arkitektur v/ siv ark Elin Hellem 

Byggematerialer: Betong kjerne, utfyllende bindingsverk, lettak og utvendig kledning i stående lerk.