Rød Skole

Nytt mellomtrinnsbygg. Eksisterende struktur i tegl er beholdt som bærende vegger i ny konstruksjon. Her er det lagt stor vekt på å oppnå variasjon i undervisningssituasjonene. Det er lagt opp til sambruk og stor fleksibilitet, da spesielt «i hjertet» - hvor gymsal, bibliotek og amfi ligger.

Byggherre: Fredrikstad kommune

År: 2002/2003

Status: Ferdigstilt høsten 2005

Prosjektbeskrivelse: Tilbygg/nybygg, 5.-7. trinn

Areal: 2000 m2

Kostnad: 49 mill.

Tiltaksklasse: 2