Nøstodden barnehage, Drammen

Bedehuset Salem som barnehagen ligger i ble bygget i 1913. Bygningen er i Jugendstil, og har høy grad av autentisitet, da det var gjort ytterst få endringer. Det var derfor lagt sterke restriksjoner på endringer av eksteriøret.

 Det halvsirkelformede tilbygget mot nord er satt inntil eksisterende bygning som en selvstendig form, slik at den gamle delen av anlegget trer tydelig frem. Lette, enkle overbygg ved innganger er satt inntil eksisterende bygning på tilsvarende vis. Innvendig er dekker og innervegger fjernet i sin helhet, og det er bygget et nytt hus inne i det gamle. Det nye huset inne i det gamle er framhevet med utstrakt bruk av trematerialer, i kontrast til den hvitmalte innsiden av det gamle huset.

 

  Oppdragsgiver:        Fram as

  Ferdigstilt:                Mai 2009