Råelåsen barnehage

 

Naturbarnehagei en løkke i skogen på Råekåsen i Tønsberg. Fire avdelinger, uteavdeling og åpen barnehage. Barnehagen åpner seg mot et sentralt sørvendt uterom. Kontakt mellom avdelinger, uterom og tilknytning til skogen er vektlagt.

  • Byggherre: Tønsberg kom. eidendom
  • År: 2006
  • Status: Ferdigstilt
  • Prosjektbeskrivelse: Naturbarnehage
  • Areal: Ca 600 m2
  • Tiltaksklasse: 2
  • Entrepriseform: Totalentreprise