Ulsmåg barneskole

Prosjektet omfatter utbygging av ny barneskole som følge av at eksisterende skoles tilstand, krav til moderne undervisningslokaler og flere elever. 

Ny skole skal huse ca 600 elever og ca 50 lærere fordelt på 7 årstrinn og 14 storrom (baser). Programmert areal er ca 7200m2 brutto, dette med godkjent volleyballhall i henhold til søknad om tippemidler. 

Skolen har et pedagogisk fokus på naturfag og forskning.

Det nye bygget har en enkel, tydelig og komprimert bygningsmasse. De utvendige fasadene mot omgivelsene danner i hovedform et langstrakt og stramt rektangel, mens de indre fasadene er brutt opp og dekomponert for å skape ulike nisjer, oppholdssteder og en nedskalert situasjon for barna. Nedskaleringen skjer både i snitt og plan da det er utkragede bygningsdeler som danner tak og roligere, mer intime soner på bakkeplanet. Skolevolumet som helhet ligger innskåret i landskapet slik at det er tilgang til terreng både fra 1. og 2. etasje.

Ulsmåg skole er prosjektert som en trebygning. Konstruksjonsmessig er prosjektet delt opp i to med bærende massivtrevegger i alle fasader og søyler/drager konstruksjon av limtre i skolens indre. Skolen skal vise fram de ulike lagene i byggeriet ved lett forståelige prinsipper og naturlige varme materialer.

Se presentasjon av prosjektet hos Arkitektur N: www.arkitektur-n.no/prosjekter/ulsmag-skole-bergen

  • Oppdragsgiver: Bergen kommune v/ Bergen kommunale Bygg.

  • Areal: ca 7200 m2

  • Prosjektkostnad: ca 225 mill kr

  • Byggestart: 2012