Lindhøy 2.-4. trinn

 

Lindhøy skoles siste byggetrinn stod ferdig våren 2010. Flere av skolens gamle brakker ble revet, og erstattet av et nytt bygg for 2-4 trinn.

Hvert trinn har egen inngang, og garderobene lager en buffersone mot det mer offentlige midtrommet, hvor bibliotek, kunst og håndverk, heimkunnskap

og fellesrom ligger. Tilknyttet til dette ligger også administrasjon og lærerarbeidsplasser. Det er lagt stor vekt ved den lille målestokken og de forskjellige uterommen som knytter opp til de forskjellige avdelingene.

  • Byggherre                       Tjøme  Kommune
  • Ferdigstilt                                            2010
  • Nybygg                                      2. - 4. trinn
  • Areal                                             2150 m2
  • Kostnad                                           80 mill.
  • Totalentreprise