Kontorbygg Scanrope er et nybygg under prosjektering på 3000 m2. Bygget skal ligge inntil kanalen i Tønsberg sentrum i et område der det skal etableres en rekke offentlige formål som parker, uteplasser, skolegårder og gangveier. Fasaden mot kanalen er i de fire nedre etasjene noe tilbaketrukket, slik at det blir god plass til den offentlige gangveien langs sjøen. Fasaden krager ut ca. 10m i de to øverste etasjene, og vil med sin glassfront gi et stilfullt bidrag til linjen langs kanalen. Bygget tar mål av seg å bli det mest energieffektive i Tønsberg gjennom diverse tiltak og utforming i byggeprosessen.