Klatrehall Vear

Skisseprosjekt i 2012 for mulig klatrehall på oppdrag av Vears klatremiljø. Hallen er plassert i forbindelse med Idrettshallen på Vear utenfor Tønsberg.

Aktiviteten inne i hallen var tenkt å eksponeres ut til omgivelsene utenfor for å aktivisere området både inne og utenfor hallen.