Kiæråsen barnehage og avlastning, Fredrikstad

Bygningen er i to etasjer, med barnehage for 90 barn i 1.etasje og avlastningssenter med overnatting for 19 barn/ungdommer i 2 etasje. Begge etasjene har adkomst direkte fra terreng. Bygningen ble lagt som en vegg mot veien og jernbanen for å lage mer intime og trafikksikre uteområder for barnen.

Avlastningssentret ble prosjektert utfra tilrettelegging for ”tunge” brukere men samtidig ønsket vi å minimalisere institusjonspreget. Det er bla innarbeidet løfteanordninger i form av teleskop- og føringsskinner integrert i himling. Detaljer er avveid i forhold til for eksempel ønske om å lydsikre beboerrom. Videre er det både stellerom av høy standard og samtidig vanlige bad (med støttefunksjoner). Sikkerhet i forhold til bruk og evt. rømning er viet stor oppmerksomhet.

Barnehagen er planlagt utfra å ha en stor variasjon av rom og fleksibilitet mellom avdelingene, hvor barna kan leke skjermet, men fortsatt med overblikk fra de voksne.

  Oppdragsgiver:        Fredrikstad kommune

  Areal:                       ca 1600m2

  Ferdigstilt:                2011