Økernveien 11-13

Økernveien 11-13 er et eksisterende kontorbygg på totalt ca 12.000 m2 på Økern i Oslo. Vi jobber sammen med eier, DTZ utvikling, for å gjøre om helheten til et mer salgbart kontorbygg. Dette består hovedsakling i et nytt og mer innbydende og funksjonelt fellesbygg med møterom, amfi og kantine, men også i tilpasning til ulike utleiekonstellasjoner. Det nye mellombygget skal generere større leietakere som trenger mer fellesareal en dagens bygningstruktur kan huse.

 

Nytt mellombygg: ca 1500m2

Omgjøring eksisterende bygningsmasse: ca 11.000m2