Samisk vitenskapssenter, Kautokeino

 

Invitert arkitektkonkurranse.

Samenes forhold til landskapet og himmelen var utgangspunktet for utformingen av prosjektet, ved siden av samenes åpenhet mot verden og tradisjonelle måte å samarbeide med hverandre på.

 Det var lagt stor vekt på vandringen gjennom det store uterommet som en del av vidda, og bygningene som en del av landskapet.

 

  Konkurranse:                             2004