Kanalen Brygge

For mer informasjon gå vennligst til: https://kanalenbrygge.no

  

  Oppdragsgiver:        Kanalbrygga Eiendom as

  Areal:                       ca 3000 m2

  Ferdigstillelse:          salg pågår