Tettstedsutvikling i Iveland kommune

Iveland kommune manglet et attraktivt og levende kommunesenter. Sentrumstomta i Birketveit er ca. 6,5 daa stort, ligger sentralt og solrikt til ved Birketveittjønna og er regulert til bolig- og forretningsformål. 

Iveland kommune inviterte til parallelle oppdrag for nærmere detaljplanlegging av tomta med tilliggende område. Ola Roald AS Arkitektur vant paralelloppdraget med sitt forslag “Åkle”

Med ÅKLE ble det skapt:

  • stoppested for reisende

  • møtested for innbyggerne

  • fundament og katalysator for etablering og lokalisering av næringsvirksomhet

  • gode boliger i godt bomiljø

Prosjektet har utviklet seg til:

  • et Bolystprosjekt med støtte fra Kommunaldepartementet

  • forbildeprosjekt mht UU med støtte fra Husbanken

Iveland er Norges mest interessante mineralkommune, og bruk av mineraler inngår som et viktig element i prosjektet for å skape en tydelig karakter for stedet og styrke kommunens identitet.