Tettstedsutvikling i Iveland kommune

Iveland kommune mangler et attraktivt og levende kommunesenter. Sentrumstomta i Birketveit er ca. 6,5 daa stort, ligger sentralt og solrikt til ved Birketveittjønna og er regulert til bolig- og forretningsformål. 

Iveland kommune inviterte til parallelle oppdrag for nærmere detaljplanlegging av tomta med tilliggende område. Ola Roald AS vant paralelloppdraget med sitt forslag “Åkle”. 

Med ÅKLE skapes et

  • stoppested for reisende
  • møtested for innbyggerne
  • fundament og katalysator for etablering og lokalisering av næringsvirksomhet
  • gode boliger i godt bomiljø

Det er nå utarbeidet forprosjekt og det vil bli bygging i 2012. Prosjektet har utviklet seg til:

  • et Bolystprosjekt med støtte fra Kommunaldepartementet
  •  forbildeprosjekt mht UU med støtte fra Husbanken

Iveland er Norges mest interessante mineralkommune, og bruk av mineraler inngår i prosjektet for å styrke kommunens identitet.