Lomelde

Pilotprosjektet er et samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og fylkeskommunen. Tanken er å få frem bærekraftig boligbygging i strøk med spredt bebyggelse og typisk bygdemiljø. Boligprosjektet er bygget op som et tradisjonelt vestlandsk klyngetun med miljøvennlig profil. Landeveien starter ved vannet og går gjennom hele området opp til hovedveien. 

Landeveien beveger seg gjennom tunene og alle fellesfuksjonene, som badeplass, drivhus, parsellhagene, til sjøhuset, badestamp, badstue, etc og blir på denne måten en sammmenhengende møteplass. Landeveien er universell utformet og ca 800 m lang.