Hytte Nesbrygga, Nøtterøy

Familiens hytte på tomten ble revet og isteden ble det oppført en ny hytte i 3 etasjer med garasje og anneks. Det nye bygget ble plassert på samme sted som hytta som ble revet for å unngå større inngrep i naturtomten. Mønehøyden på det nye bygget er lavere enn det gamle og volumet mer effektivt utnyttet.

 

Det er lagt vekt på at bygningen både skal ha tradisjonelle trekk, samtidig som det skal tilfredsstille krav til en moderne bygning. Bygget er delt i 2 bygningskropper som er bygget sammen. En relativt lukket del mot vest (offentlig område med utsiktsplass) kledd i stablet stein, og en mer åpen og lettere del mot øst og sjøen kledd i liggende malt trepanel og store glassvinduer. Denne todeling gir bygget en mindre målestokk.

 

  Oppdragsgiver:                         Privat

  Ferdigstilt:                                 2004