Hytte Grunnsund

Tomten er en idyllisk plett ved Grunnsund i Bamble der tiltakshaver har tilbrakt feriene fra barnsben av.

Typisk for landskapet her er dets kuperte og nærmest labyrintiske uoversiktlighet. Over koller og knauser, høyder og heng brer telemarkskogen seg helt til siste kote mot havet. Også sjøen blander seg med fastlandet på en innfløkt måte med smale sund, viker og øyer - alt kledd med skog og annen vegetasjon. En bærende tanke med hytta har vært å tolke den regionale konteksten og overføre noe av naturen i den bygde form.

Ved første møte kan hytta virke anonym og lukket. Den er ikke komponert med vinduer, døråpninger eller andre stilistiske elementer. Ingen effekter dominerer. Det som åpenbarer seg sett utenfra, er en deling mellom en relativt tett nedre del bestående av en rå, utildekket stolpekonstruksjon og en øvre, der glasset utgjør store reflekterende flater.