HORTEN VIDEREGÅENDE SKOLE I LYSTLUNDEN

Prekvalifisert Konkurranse 2015

Lystlunden representerer en unik kvalitet, som er særegen for Horten by. Lystlunden ligger sentralt og direkte i tilknytning til bykjernen. Overgangen fra bykjernen og inn i parken er vesentlig for opplevelsen av Lystlunden. Vi har derfor plassert nybygget på den mist gunstige delen av tomta, det nordøstre hjørne. På denne måten bevares den sørvestre delen av tomta og man opprettholder og øker opplevelsen og tilgjengeligheten til parken med dette grepet. Forslaget både øker tilgjengeligheten til parken, åpner opp, samtidig som det rammer inn en ny solfylt møteplass.

DEN GRØNNE PARK-AKSEN

BY – PARK– SKOLE – IDRETT

Forslaget bygger på en klar romlig og programmessig kontinuitet og forbindelse mellom byen, parken, den nye skolen og idrettsanleggene. Denne aksen kulminerer i Hovedplassen foran inngangen til skolen, som et sentralt punkt ikke bare for skolen, men også for alle andre som bruker parken og idrettsanleggene. På samme måte fra den andre retningen, ligger plassen og hovedinngangen som et naturlig møtepunkt og forlengelse av gangstien som kommer fra de to idrettsbygningene.

SKOLEN I PARKEN

Vår intensjon har vært at prosjektet skal bygge videre på og forsterke de kvalitetene som ligger i Lystlunden som park og et aktivt møtested. Byggets kompakte form og plassering, og en effektiv trafikal logistikk rundt bygget, gjør at vi kan bevare og opprettholde mye av selve parklandskapet, både relatert til aksen beskrevet over, men også i forhold til Oregata, hvor bygningen er trukket et stykke fra gaten, slik at vegetasjon kan forbli og forsterkes. På denne måten omkranses skolen av parken.  

”L”

Byggets L- form skaper mange kvaliteter:

L for LOKAL: Denne kompakte løsningen bidrar til å bevare Lystlunden som en attraktiv park, som et aktivt og viktig møtested for lokalbefolkningen i Horten. 

L for LANDSKAP: Med parken som et sammenhengende stort landskap bindes idrettsområdet, skolen og omgivelsene sammen. 

L for LOGISK: Bilparkering er lagt under bakken, drop-off og varelevering er knyttet til Oregata. Ankomstveiene er rasjonelle, forplassen er orientert mot sør. Det er logisk.

L for LEVENDE:. 

Byggets plassering og L- form skaper en tydelig gateside. Denne siden bruker vi aktivt tilkommunikasjon i form av varelevering, kiss and ride og korttidsparkering for AHT og tannlege i etc i Oregata og et skjermet verkstedsområde til skolen mot Strandpromenaden. Skolen eksponerer aktivitetene inne i bygget gjennom store glassfelt over to etasjer og det delvis skjermede verkstedsområde for TIP. I tillegg eksponeres også utendørsaktiviteten til TIP gjennom gårdsplassen utenfor verkstedene. Skolen framstår som utadvent og bygget og området rundt lever – 24/7.   

L for LUN: På innsiden av L-en dannes en lun og attraktiv parkside for opphold, møteplass, lek og aktivitet, med skolens hovedinngang som et sentralt midtpunkt for både skole og idrett.Vi tror på at området løftes ved at de eksisterende kvalitetene som er på tomta styrkes. 

Dette er bæredyktig planlegging gjennom følgende grep; Landskapet kommer først:  bygget gir plass til et fortsatt stort, grønt og solfylt parkareal i sør. Parken er bevisst ikke programmert, men et åpent og fleksibelt rom for liv og læring, fysisk aktivitet og rekreasjon. Stedets historie understrekes: den ærverdige alléen i Oregata fremheves med et tydelig grønt, bredt belte mot bygget.