HØGSKOLEN I GJØVIK

Prekvalifisert Konkurranse 2015

Dette forslaget representerer et rasjonelt og særpreget bygg. Særpreget er forankret i byggeprogrammet og gir, etter vår oppfatning, et bygg med meget god funksjonalitet og tilgjengelighet.

PROSJEKTETS SÆRPREG – BEVEGELSE 

Prosjektets særpreg er løsningen på den interne kommunikasjonen i form av ramper som skaper en enestående kontinuitet mellom de forskjellige funksjonene og rommene, og gjør bevegelsen i bygget til en spennende, sunn og sosial opplevelse – for alle. 

BEVEGELSE ER VIKTIG OG SUNT

Forskning viser at vi sitter for mye og at dette er en betydelig helsefare. Det nye bygget til Høgskolen i Gjøvik inneholder funksjoner med mye stillesitting. Derfor blir bevegelsen mellom de forskjellige rommene en mulighet for pause i sittingen. Bevegelsen mellom forskjellige aktiviteter øker blodomløpet i kroppen, særlig når man går oppover på rampene med svak helning. Dette gir en sunn, positiv og spennende opplevelse som øker inspirasjonen og gir en mer effektiv konsentrasjon, når man setter seg ned for å jobbe igjen.

Heis er i så måte et dårlig alternativ, noe som mange vil velge, om det ikke finnes noe annet (evt kun en lukket trapp som ikke gir samme opplevelse). Det er imidlertid lagt inn en rekke med trapper mellom rampene. Disse trappene fungerer som ”shortcuts”, for de som skal bevege seg rask oppover i etasjene.

RAMPEN SOM MØTEPLASS OG ARBEIDSPLASS

Den sammenhengende rampen er som en promenade gjennom bygget. Langs rampens nedre del er det en rekke studieplasser, arbeidsplasser og møteplasser. Dette er også gjentatt høyere oppe i bygget. Rampen leder videre til kafeen, som igjen kobler seg på auditoriet. Videre leder den til alle klasserommene, for å ende oppe i administrasjonen og kontorene/ arbeidsplassene til fagpersonaler etc. Denne kontinuerlige promenaden oppover i bygget skaper en rekke positive kvaliteter:

-    kontinuerlig tilgang på møteplasser og studieplasser gjennom hele bygget, uten at man trenger å ta                heis eller bruke trapper – her er det glidende overgang mellom funksjonene og etasjene 

-    stor fleksibilitet mellom alle funksjonene med kontinuiteten som rampen skaper mellom rom og                 

           mellom etasjene 

-    bevegelse er fysisk og psykisk stimulerende og inspirerer til gode samtaler, gjerne uformelle som    

           kan være avgjørende for det arbeidet man holder på med

 

BEVEGELSE OG RAMPEN SOM IDENTITET

Rampen skaper et unikt bygg med fokus på likeverd, og er et viktig pedagogisk innslag i forhold til fagområder som HIG skal romme. Rampen skaper en tydelig og særegen identitet til bygget og vil være med på å styrke tilhørigheten for brukerne og deres mulighet for å kunne få et bygg med nye og spennende bruksmuligheter som går ut over det som er programmert. Bygget har en rasjonell og effektiv arealbruk, samtidig som rampen gir en generøsitet som alle brukerne vil ha glede av.