Hellen Skole

Prosjektet omfatter utbygging og ombygging av skolen som følge av bygningsmassens tilstand, krav til moderne undervisningslokaler og flere elever. Eksisterende hovedbygning sto ferdig i 1955 og er tegnet av byarkitekt Eystein Michalsen. Bygget er karakteristisk for perioden og prosjektet er derfor utarbeidet i nær dialog med byantikvaren i Bergen. 

Skolens fine og viktigste uteareal bevares, mens det bygges på yttersiden av de to hovedfløyene. Dette gir en kompakt skole med et mer utadvendt uttrykk mot hovedinngangen og den offentlige siden. De to fløyene får større bredde slik at det er mulig å få mer hensiktmessige undervisningsareal og å fjerne korridorene. Bygget blir arealeffektivt og har en brutto-/ nettofaktor på ca 1,2. Det etableres fellesareal i forbindelse med hovedinngangen, slik at skolen får et samlende tyngdepunkt og at den kan benyttes som bydelshus/ lokalt samlingssted.

Oppdragsgiver:     Bergen kommune v/ Bergen kommunale Bygg.

Areal:         ca 5000 m2

Prosjektkostnad:     ca 120 mill kr

Byggestart:    2011