Grevskogen Vgs

Komplisert ombygging av og tilbygg til Tønsbergs største videre- gående skole medet samlet areal på 16 000m2. Skolen ligger i et av byens viktigste friområder, og dette var en vesentlig premiss i arbeidet. For å begrense utbygging ble det valgt en kompakt løsning, der det blant annet ble bygget under eksisterende bygning. Vesentlige grep var sentralisering og utbygging av nytt bibliotek, musikk og formingsavdeling, utvidelse av aula, nye lærerkontorer, ombygging og utvidelse av undervisningsrom.

 

“Hedrende omtale” ved utdelingen av skolebyggprisen i 2002.

Byggherre                           Vestfold Fylkeskommune

Ferdigstilt                                      1997/ 2001

Status                  Ferdigstilt våren 2001

Prosjektbeskrivelse     Reg.plan, nybygg, ombygging

Areal                            9000 m2

Kostnad                             100 mill

Entrepriseform              Totalentreprise