Fredrikshald Brygge

Fredrikshald Brygge er et plan- og boligprosjekt langs sjøfronten i Halden kommune. Utbygging av tomtene Tyska og Hollenderen vil bidra til å skape en sammenhengende bystruktur i Halden, og Fredrikshald Brygge vil videreføre byens dimensjonering og urbanitet.

Området eies av Norske Helsehus AS, og Ola Roald AS er ansvarlig for planprosessen og arkitekturen for hele området. 

Fredrikshald Brygge vil bli et bærekraftig og aktivt boligområde, med aldersvennlige boliger og fokus på smarte energiløsninger.

Tomtene vil omfatte ca 500 boligenheter fordelt på studenboliger, familieboliger og seniorboliger. Bygging av de første enhetene vil skje i 2014/ 2015 og etter planen avsluttes i 2025.