Flesberg skole

Konkurransen ble utført for Flesberg kommune i 2008, og hadde mottoet ”Glenne”. 

Anleggets utforming er inspirert av skogsrommet og de mange skiftningene som finner sted når man beveger seg i skogen. I den tette skogen filtreres sollyset mellom trestammene og gjennom kronene, og mellom trestammene anes lysningene, rommene bak. Anlegget er også inspirert av nærheten og intimiteten i tette samfunn, der menneskenes mangfoldige aktiviteter utfolder seg på en samlende og synlig arena.

DET KOMPAKTE BYGGET

Den foreslåtte løsningen er tett og kompakt ut fra følgende begrunnelse

  • - energiforbruk og bærekraft
  • - arealeffektivitet
  • - økonomi investering og drift (mindre flater)
  • - korte avstander mellom de forskjellige funksjonene
  • - sambruk og flerbruk av arealer
  • - fleksibilitet (nærhet)
  • - robusthet over tid/nye reformer
  • - mange sosiale møteplasser og treffpunkt
  • - bedre arena for tverrfaglig arbeid og kontakt mellom skole og samfunn