Fjell kulturarena, flerbrukshall og skole


Utbyggingen på Fjell er en del av Drammen kommunes langsiktige satsing på stedsutvikling i bydelen Fjell frem mot 2020. 

Ola Roald as har rammeavtale med Drammen kommune og vant våren 2015 minipris/kompetanse-konkurransen om Fjell kulturarena, flerbrukshall og skole. Fjell området er en del av Drammen kommunes langsiktige satsing på stedsutvikling i bydelen Fjell frem mot 2020. Det overordnede målet er å bedre levekårene gjennom områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. 

Det er stor fokus på brukerinvolvering i prosjektet og det er laget forprosjekt med stor involvering av kommune, byplan og brukere. 

Tomten er bratt og det er et ønske om å knytte det nedre arealet med skole og fotballbaner med det øvre platået - bydelens nye sentrum med torg og kulturfunksjoner. 

I prosjektet ble det lagt stor vekt på at skole og kulturhus skulle ha et teknisk anlegg som miljømessig lå langt framme. Prosjektet har fått støtte fra Enova til å lage en «Geotermos» -en termisk lagring av varme (solvarme og annen overskuddsvarme) i borehull i fjell for direkte bruk i lavtemperatur varmedistribusjonsanlegg. Det blir benyttet bergvarme, solceller og solfangere. Se omtale av prosjektet hos Teknisk Ukeblad: www.tu.no/emne/fjell-skole