Fauskanger barne- og ungdomskole

Fauskanger barne- og ungdomsskole for ca 380 elever ligger på Askøy utenfor Bergen. Eksisterende skole ble revet og erstattemed et nybygg på 4200 kv. Dette er et svært arealeffektivt skolebygg med en brutto/nettofaktor på under 1,2. Bygget inneholder flerbrukshall som er prosjektert ihht kulturdepartementets krav for å få tildelt tippemidler.