Evenstad skole, et nullutslippsbygg (ZEB-COM) med innovative løsninger innen massivtre.

Zero Energy Building, Evenstad Campus.

HiHM- CAMPUS EVENSTAD Campus Evenstad er en avdeling ved Høyskolen i Hedmark (HiHM). Bygget inneholder både kontor- og undervisningslokaler. Statsbygg vant Treprisen for Innlandet, som deles ut av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, for massivtre- og nullutslippsbygget.

MILJØ, KLIMA, ENERGIEFFEKTIVITET OG BÆREKRAFT Prosjektet er gjennomført som et massivtrebygg i to etasjer, med minimal bruk av betong (kun stripefundamenter). Det er benyttet hybrid ventilasjon, hvor bygningskroppen benyttes som en aktiv del av ventilasjonsløsningen. Dette gir reduserte aggregater, drift og kanalføringer, samtidig som man tilfredsstiller kravene til luftkvalitet og varmegjenvinning etc. Løsningene for energi og miljø har vært helhetlige og grundige. For eksempel er energileveransen et flisfyringsanlegg, som er optimalisert med gassturbin (CHP anlegg) som leverer strøm. Så vidt vi kjenner til, er dette det eneste anlegget i Norge med denne teknologien. Kontorets styringssystemer og rutiner for å oppnå og kvalitetssikre god miljøhensyn i prosjekteringen, har vært avgjørende for å gjennomføre et prosjekt med så høye miljøambisjoner.  

Se Statsbyggs film om bygget her: Campus Evenstad