Enebolig Bakkane

Eneboligen i Bakkane er et enkelt, stramt og rektangulært bygningsvolum på en hellende østvendt boligfelttomt. Tomten har panoramautsikt over Skien by. Boligvolumet karakteriseres av en stram helhetlig som har to ”innhugg” i formen, en til inngangen i U.etg. og en til overdekt platting i 1.etg. Innhuggene er videre forsterket inne i boligen gjennom full åpenhet mellom de ulike etasjene.

Takmønet er asymmetrisk på volumet og gesimshøydene (øst og vest) er ulike. Dette er understreker landskapets helning og for å skape dynamikk i et ellers stramt volum. Oppløftet i fasaden mot øst er gjort for å øke høyden og brukbarheten til hemsen, samt for å skape definert utsiktplass inne. Garasjen er trukket inn i boligvolumet for å ivareta enkelheten i antall volumer på tomten. 

Boligen er utført med stående trepanel, kebony låvekledning med varierte bredder, på både vegg og tak. Trepanelet får en jevn sølvgrå farge og er vedlikeholdsfri. Det er brukt samme kledningsmateriale på vegg og tak for å understreke volumets enkelhet. Innhuggene kontrasterer utvendig kledning ved å være hvitmalt, dette ”trekker” det hvite interiøret ut i fasaden. 

Boligens uteareal skal strammes opp med utvendige støttemurer/kanter som begrenser opparbeidet hageområde. Utvendige kanter binder opp landskapet slik at de utvendig nivåene er i sammenheng med innvendige planene. Støttemurer/kanter skal være i både betong og stein.