DSB - Tønsberg

Kontorbygg i 5 etasjer ved kanalen i Tønsberg, i tilknytning til DSBs lokaler. Nybygget er laget som et eget bygg, men er knyttet sammen med eksisterende lokaler.

Bygningen vil få et moderne uttrykk med en variasjon mellom vindusflater og tette veggfelt, men vil fremstå som et glassbygg.

Det nye bygget består av kontorarealer med en sentral kjerne med servicefunksjoner, i hver etasje, samt auditorium. Kontorlokalene består av en blanding av lukkede cellekontorer og åpne kontorlandskap.

  Oppdragsgiver:        DSB Tønsberg as

  Areal:                       ca 2230 m2

  Ferdigstillelse:          2015