Horten Bussterminal

Det er laget to nye ventepaviljonger for buss, en på hver side av Teatergata. Prosjektet er utarbeidet med utgangspunkt i eksisterende situasjon og et ønske om å lage robuste men allikevel lette konstruksjoner som tilfører rommet nye elementer. Områdene i tilknytning til gata, samt inn mot Rådhuset og Sjøsiden kjøpesenter, er strammet opp og forskjønnet ihht Estetisk veileder for Horten sentrum. Prosjektet er laget i samarbeid med Tegn Landskap.

Det er lagt stor vekt å bedre tilgjengelighet, lesbarhet og trafikksikkerhet i området.

 

  Oppdragsgiver:        Horten kommune

  Ferdigstilt:                2011