Bugården flerbrukshall 

Store idrettshaller som dette skal være funksjonelle, ha minimalt vedlikeholdsbehov, slitesterke og rimelige å bygge. Dette gir generelt marginale muligheter for å skape god arkitektonisk kvalitet. I dette prosjektet ønsker vi imidlertid å utnytte denne marginale muligheten. I tillegg til vektlegging på de primære oppgavene til bygget, har vi åpnet opp fasaden mot adkomstsiden, slik at bygget ikke bare blir en tung lukket boks, men at det får en utstråling som inviterer folk inn, slik at det er trivelig å komme dit. Kommunikasjons- og publikumsrommet innenfor glassfasaden og utenfor selve hallen, blir et levende rom med godt dagslys, som stråler ut og viser at det er aktivitet og liv i bygget, samtidig som dette blir et godt og funksjonelt rom å bevege seg i.

Bygget er svært rasjonelt og kompakt med den to- etasjes sonen som server selve hallen. Det har en enkel og logisk konstruksjon og materialbruk som underbygger den arkitektoniske og funksjonelle oppbyggingen.

Ferdigstilt høst 2015.